سبک خودرا انتخاب کنبد

طرح بندی خودرا انتخاب کبنید

طرح رنگی

اپیلاسیون دائم

اپیلاسیون دائم،قطعی یا پیشرفته:

در این نوع اپیلاسیون از لوسیون گیاهی(ترکیب صمغ و موم عسل) استفاده میشود که این لوسیون با نفوذ به ریشه مو باعث ضعیف شدن و از بین رفتن موها می گردد.لوسیون و موم های اپیلاسیون دائمی بخاطر چسبندکی بالا و لایه برداری  پوست ، بسیار حساس است پس بهتر است حتما در سالن های زیبایی استفاده شود.

برخی از روش‌ه