سبک خودرا انتخاب کنبد

طرح بندی خودرا انتخاب کبنید

طرح رنگی

اپیلاسیون معمولی

اپیلاسیون معمولی چیست؟

به فرآیند از بین بردن موهای زائد اپیلاسیون می گویند.در اپیلاسیون با روش های گوناگونی موهای زائد از ریشه کنده می شوند.

این روش ها شامل لیزر،الکترولیز،بند انداختن ،کرم های موبر، موم و … می باشد

دپیلاسیون چیست؟

روش‌هایی که باعث حذف موها از سطح پوست می‌شوند را دپیلاسیون می‌نامند. شایع‌ترین نوع دپیلاسیون، همان ا