سبک خودرا انتخاب کنبد

طرح بندی خودرا انتخاب کبنید

طرح رنگی

اکستنشن

انواع اکستنشن

اکستنشن در واقع اضافه  کردن موهای  مصنوعی برای افزایش قد و حجم موهای طبیعی  است که شامل انواع زیر است :

اکستنشن مژه

اکستنشن مو

0/5 ( 0 نظر )