سبک خودرا انتخاب کنبد

طرح بندی خودرا انتخاب کبنید

طرح رنگی

رنگ مو آمبره

 آمبره چیست؟

آمبره تکنیکی از رنگ آ میزی در مو می باشد که در آن بخش پایینی مو روشنتر از بخش های بالایی است .برای رسیدن به ترکیبی زیبا در آمبره بهتر است پایین موها را دکلره کنید.امروزه این روش رنگ آمیزی طرفداران بسیاری پیدا کرده و روی موی بلند و کوتاه ، صاف و موجدار قابل اجراست. آمبره واژه ای فرانسوی به معنای سایه می باشد و درواقع به تنالیته هایی گفته می شود که نحوه ترکیبشان حالت سایه روشن ر