سبک خودرا انتخاب کنبد

طرح بندی خودرا انتخاب کبنید

طرح رنگی

اولاپلکس مو

اولاپلکس چیست؟

اولاپلکس محصولی برای درمان موهای آسیب دیده می باشد که توسط دو شیمی دان بنام های اریک پرسلی و کریگ هاوی ابداع شده است.این ماده فاقد سیلیکون و چربی است و پیوندهای شکسته شده در مو را که بر اثر حرارت ،مواد شیمیایی و یا …ایجاد شده را دوباره برقرار و ترمیم می نماید. اولاپکس می تواند با انواع رنگ مو  مواد دکلره ترکیب شود تا از آسیب مو جلوگیری ک