سبک خودرا انتخاب کنبد

طرح بندی خودرا انتخاب کبنید

طرح رنگی

خط لب و رژ لب

خط لب و رژ لب  دائم (تاتوی لب و میکروپیگمنتیشن لب):

تاتوی لب  یا میکروپیگمنتیشن لب روشی درمانی برای کسانی است که نقایص گوناگونی در ناحیه لب دارند.مثلا در افراد لب شکری ، کسانی که جراحت و جای زخم روی لبهایشان دارند،جای بخیه و یا عدم تقارن خط لب و … می توانند  با این روش نسبت به رفع ایرادات اقدام کند.از طرفی میکروپیگمنتیشن لب  تکنیک آراتیشی نیز می باشد و برای کشیدن خط لب دائم ، یا رژلب دائم ،حج