سبک خودرا انتخاب کنبد

طرح بندی خودرا انتخاب کبنید

طرح رنگی

میکرو اسکالپ کف سر

درباره میکرواسکالپ سر:

واژه اسکالپ به معنی کف سر می باشد و میکرواسکالپ سر روشی جدید برای رفع طاسی یا کم پشتی مو در خانم ها واقایان می باشد که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.میکرواسکالپ در آقایان بصورت نقطه ای و در خانم ها به شکل شبیه سازی مو و هاشور انجام می شود.میکرو اسکالپ پر کردن بخش های خالی سر با پیگمنت می باشد.در اسکالپ سر بوسیله میکروسوزن های ظریف رنگ دانه ها در زیر پوست سر تزریق شده و د ر نتیجه ظاهری شبیه به فولیکول های