سبک خودرا انتخاب کنبد

طرح بندی خودرا انتخاب کبنید

طرح رنگی

میکروپیگمنتیشن

میکرو پیگمنتیشن یا آرایش دایمی چیست؟

میکروپیگمنتیشن درواقع القای رنگدانه های زیست سازگار در عمق مشخصی از پوست در حد فاصل قسمت رویی(اپیدرم)و قسمت زیرین (درم) می باشد.در این ناحیه عروق خونی و فولیکول  تجمع نیافته و همچنین