سبک خودرا انتخاب کنبد

طرح بندی خودرا انتخاب کبنید

طرح رنگی

پدیکور ناخن

پدیکور ناخن چیست؟

پدیکور نیز یکی از درمان های زیبایی برای پاها (انگشتان و کف پا)می باشد.پدیکور حرفه ای نه تنها ناخنها بلکه تا مچ پا و حتی زانوها را شامل شده و پوست های خشن این نواحی را لایه برداری نموده و ماساژ داده و مرطوب می نماید.پدیکور را نیز مانند مانیکور میتوان در سالن زیبایی و هم در منزل انجام داد.پدیکور برای اهداف آرایشی و بهداشتی انجام میشود که هم درخانم ها و هم